| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bijblijven met Internet

Page history last edited by Prof. Dr. W.W. van den Broek 6 years, 3 months ago

Iedereen heeft zijn eigen workflow, oftewel een routine waarin je dingen doet. Ieders workflow kan sterk verschillen afhankelijk van de taken die iemand heeft. Er zijn mensen wiens workflow volledig op het net plaats vind, een zogenaamde online workflow. Hoe zoiets eruit ziet en wat je nodig hebt kan je o.a. hier lezen in Design an Online Workflow. De meest recente ontwikkeling van online werken is werken in The Cloud. Er is ook een korte video waarin Cloud Computing wordt uitgelegd. Ook psychiaters hebben een workflow meestal gecentreerd rond patientenzorg, opleiding, onderwijs en onderzoek of combinaties hiervan. Een belangrijk onderdeel van de workflow is bijblijven in het vak. Met de huidige ontwikkelingen op het Internet speelt dit medium een belangrijke rol bij het bijblijven.. Over dit laatste gaan we het hebben en we kunnen wat uitstapjes maken naar voorbeelden van andere vormen van online workflow die gebruikt kunnen worden door psychiaters met al hun professionele rollen.

 

Het centrum van bijblijven met Internet verloopt via zogenaamde RSS feeds. Waarom spelen deze zo'n centrale rol?

 

 • Geeft je controle over informatiestromen
 • Maken het makkelijk dit nieuws te delen
 • Voegt je informatiestromen samen. Met een goede reader breng je alles in 1 scherm samen: je feeds, mail, goole alerts, twitterkanalen enz.
 • Helpt informatie snel te verwerken
 • Minder email die de inbox blokkeert
 • Minder risico op spam
 • Real time updates
 • Privacy beter controleerbaar
 • Op meerdere manieren te bekijken zelfs mobiel
 • Kan zelf een hierarchische structuur aan brengen

 

 

Ga naar Newsblur.com

 

Verschillende mogelijkheden van een artikel in Newsblur:

 1. Tags
 2. Star
 3. Share
 4. Send To

Vooral de laatste Send to is een goeie. Het heeft een aantal standaard mogelijkheden maar je kan ook je eigen alternatieven toevoegen, zie ook Lifehacker.com voor suggesties en instructies.

 

 

Nu naar PubMed en feeds maken van PubMed searches. Sinds kort erg simpel geworden. Behalve de vertrouwde PubMed omgeving zijn er ook vele Alternative interfaces for PubMed searches. In dit pdf file zijn ze gerangschikt en kort beschreven: Alternative interfaces for PubMed searches. Op filtermysearch.com worden de verschillende skins voor PubMed beschreven

 

Nog wat blog artikelen over bijblijven met Internet voor artsen:

Op Clinical Cases and Images een overzicht met suggesties, algemene suggesties die op de meeste artsen van toiepassing kunnen zijn.

Op het blog van David Rothman een lijst met artikelen over Third-Party PubMed/MEDLINE Tools

 

De term Web 2.0 verwijst naar een duidelijk waarneembare trend op het internet, die sterk in betekenis toeneemt. Web 2.0 wordt omschreven als de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Het gaat over de verandering van een verzameling websites naar een volledig platform voor interactieve webapplicaties voor eindgebruikers op het World Wide Web. Volgens sommigen zullen deze uiteindelijk losstaande lokaal geïnstalleerde software overbodig maken.

 

Voorbeelden hiervan zijn flickr, YouTube, Wikis, Blogs, Sociale netwerken zoals twitter.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.